tiistai 27. syyskuuta 2016

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini


Poliisijohtaja Sauli Kuha

Lapin kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki: poliisirikosasiat

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini

Sent: Tuesday, September 27, 2016 9:51 AM
Subject: VS: tiedustelu
Hei,
Poliisipäällikkö Sauli Kuhalle osoittamanne tiedustelun johdosta totean, että viittaamanne rikosasiat on joko lainvoimaisella tuomiolla taikka muulla esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän päätöksellä ratkaistu. Tuomiot ja ratkaisut perusteluineen ovat julkisia ja siten käytettävissänne. Konkurssiasiat eivät kuulu poliisin toimialaan.
Virkamiesten henkilöön käyviltä osin kirjoituksenne ei anna aihetta kommentointiin.
Terveisin,
Antti Räsänen
Poliisilakimies | Police Lawyer

Oikeusyksikkö | Legal Affairs
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Rata-aukio 2
PL 45, 90310 Oulu
p. 0295 4640 89
antti.rasanen@poliisi.fi


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 26. syyskuuta 2016 20:20Vastaanottaja: Kuha Sauli POLAihe: tiedustelu

Poliisijohtaja Sauli Kuha
Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?

Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.html

 Tiedustelen Teiltä asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?
http://naturansalat.blogspot.fi/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html
Onko Teillä poliisijohtaja Sauli Kuha uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.
Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.
Kalajoella 26.09.2016
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


Nämä viestit osoittavat, että poliisijohtaja Sauli Kuhaa on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä ja rikoslain 15 luvun vastaisista teoista.

Johanna Kiviniemi, Sauli Kuha, Pertti Rönkkö, Petri Oulasmaa

Onko oikeus- ja poliisijärjestelmän toiminnassa mahdollisesti jotain vikaa?

Vaadin vastausta 14 vuorokauden sisällä

Puhdistakaa vastuualueenne rikollisista!

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Ystävällisin terveisin

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


maanantai 26. syyskuuta 2016

Tiedustelu poliisijohtaja Sauli KuhallePoliisijohtaja Sauli Kuha

Sent: Monday, September 26, 2016 8:20 PM

Subject: tiedustelu

Poliisijohtaja Sauli Kuha

Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun


Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?


Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.Tiedustelen Teilta asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?Onko Teillä poliisijohtaja Sauli Kuha uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.

Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.

Kalajoella 26.09.2016

Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
Rikosylikomisario Tapani Tasanto vastasi


From: Erkki Aho
Sent: Monday, September 26, 2016 6:05 PM
To: Tasanto Tapani POL ; juhani.maki@oikeus.fi


Subject: Re: tiedustelu

Rikosylikomisario Tapani Tasanto,

kiitän Teitä nopeasta vastauksestanne. Olette oikeassa siinä, ettei uskonnollinen vakaumuksenne kuulu minulle, mutta minä halusin tietää, että näkyykö se rikostutkinnan tuloksissa. Vastauksenne ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että Teillä on uskonnollinen vakaumus. Vastauksenne pikemminkin vahvistaa käsitystä siitä, että Teillä on uskonnollinen vakaumus. Tämä on siksi minulle tärkeä asia, koska Oulun poliisilaitoksen poliiseissa niin usealla on nyt, ja aikaisemminkin ollut, uskonnollinen vakaumus ja minä en ole voinut välttyä vaikutelmalta, että se vaikuttaa rikostutkinnan tuloksiin.

Teille lähettämäni sähköpostin viimeisessä lauseessa totesin, että jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti. Rikoslain 15 luku käsittelee mm. rikoksen ilmoittamista ja rikollisten suojelua. Laki siis edellyttää toimenpiteitä jos poliisi saa rikoksen tietoonsa. Rikoslain 40 luku käsittelee virkarikoksia ja muun muassa virkavelvollisuuden rikkomista ja virka-aseman väärinkäyttöä.

Vastauksessanne toteatte, että Teidän tehtävin ei kuulu muiden poliisien tutkimuksien tulokset. Minä uskon, että Teillä ei ole mitään sitä vastaan jos olen avoin, rehellinen ja lainkuuliainen ja ilmoitan vastauksenne ja tekonne Lapin kihlakunnansyyttäjälle Juhani Mäelle , jonka valtakunnansyyttäjä on määrännyt asioissa tutkinnanjohtajaksi poliisirikoksien tutkinnassa. Olette tehnyt asioissa useita päätöksiä myös sähköpostissa mainitsemistani asioista. Asia koskee Teitä konkreettisesti. Katso


Kalajoella 26.09.2016

Ystävällisin ja lainkuuliaisin terveisin

Erkki Aho
Kalajoen kaupungin pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu ja entinen PR-Teollisuus Oy:n sekä ITC Finland Oy:n toimitusjohtaja
usean oikeusmurhan uhri
www.erkkiaho.com


From: Tasanto Tapani POL
Sent: Monday, September 26, 2016 11:06 AM
To: Erkki Aho
Subject: VS: tiedustelu
Erkki Aho
Olette oikeassa, että virkamiehellä on neuvontavelvollisuus ja sen täyttääkseni neuvon teitä kääntymään Poliisihallituksen tai laillisuusvalvojien puoleen tiedustelemissanne asioissa. Minun tehtäviin ei kuulu selvittää muiden poliisien tutkimusten tuloksia eikä syitä, mihin tutkimukset ovat johtaneet tai eivät ole johtaneet.
Uskonnollinen vakaumukseni on yksityisasia eikä se kuulu teille.
Mikäli haluatte minulta tähän asiaan lisätietoja, pyydän teitä lähestymään uudelleen sähköpostitse alla olevaan osoitteeseeni tiistaina 20.12.2016.
Ystävällisin terveisin - Med vänlig hälsning
Tapani Tasanto
Rikosylikomisario
Rikostutkintayksikön johtaja
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Rata-aukio 2, 90130 Oulu
PL 45, 90101 Oulu
p. 0295 416 052 tai 0295 465 845
Faksi 0295 411 908
e-mail: tapani.tasanto(at)poliisi.fi
www.poliisi.fi/oulu

***
Tämä sähköpostiviesti on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain vastaanottajalle.
Mikäli saat tämän viestin erehdyksessä, pyydän palauttamaan sen lähettäjälle.
Mikäli viesti on väärällä vastaanottajalla, viestiä ei saa tallentaa, kopioida eikä lähettää edelleen.
***
This e-mail is intented for addressee only.
This e-mail may contain privileged and confidential information.
If you receive this e-mail by mistake, please return it to the sender without producting, distributing or retaining copies thereof.

Poliisi verkossa | Polis i nätet | Police in Internet:
www.poliisi.fi/oulu
facebook.com/oulunpoliisi
www.youtube.com/suomenpoliisi
www.twitter.com/suomenpoliisi
instagram.com/suomen_poliisi
Säästä metsää - älä tulosta turhaan


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 24. syyskuuta 2016 2:28
Vastaanottaja: Tasanto Tapani POL
Aihe: tiedustelu
Rikosylikomisario Tapani Tasanto
Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero: OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?

Tapahtumien taustat ja todistusaineistot


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?


Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?


Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.html

Tiedustelen Teilta asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.htmlOnko Teillä rikoskomisario Tapani Tasanto uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.

Lestadiolainen värisuora


Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.

Kalajoella 24.09.2016
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
www.erkkiaho.com

lauantai 24. syyskuuta 2016

TiedusteluRikosylikomasario Tapani Tasanto

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, September 24, 2016 2:28 AM
Subject: tiedustelu

Rikosylikomisario Tapani Tasanto

Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:    OKV/1063/1/2010
Antopäivä:    14.11.2012
Ratkaisija:    Apulaisoikeuskansleri

Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

 Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?


Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.Tiedustelen Teilta asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?Onko Teillä rikoskomisario Tapani Tasanto uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.

Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.

Kalajoella 24.09.2016

Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

sunnuntai 28. elokuuta 2016

Oikeustaistelutilanteeni 28.8.2016

Oikeusministeriö on tehnyt korvauspäätöksen ja valtionkonttori on soittanut minulle sen johdosta. Ulosottoviranomaiset perivät edelleenkin minulta eläkkeestäni lähes puolet tietoisena siitä, että ulosottosaatavat on saatu rikollisesti aikaan ja sen, että minulla on perustuslain suoma omaisuudensuoja. Siis tietoista rikollista toimintaa.
Valtakunnansyyttäjävirasto on nimennyt poliisirikosten osalta tutkinnanjohtajaksi Lapin syyttäjäviraston syyttäjän Juhani Mäen ja muiden rikosten osalta Kajaanin poliisin Tuukka Launosen. Kihalkunansyyttäjä Juhani Mäelle on lähetetty kirjallinen lähes täydellinen rikostutkinta-aineisto.  Lisäksi olen tehnyt rikostutkintapyynnön suojelupoliisille valtiopetoksesta ja laittanut sen tiedoksi Tasavallan Presidentille.

Rikosylikonstaapeli Tuukka Launonen ilmoittaa minulle seuraavaa

Sent: Thursday, August 25, 2016 7:48 AM
To: Erkki Aho
Subject: VS: informaatiopyyntöPyydän teitä ottamaan yhteyttä tutkinnanjohtaja rikosylikomisario Markus Kiiskiseen Oulun pääpoliisiasemalle,en ole tutkija teidän tekemissä tutkintapyynnöissä.Tuukka Launonen
Rikosylikonstaapeli
Kajaanin poliisiasema.
Olen lähestynyt poliisi Markus Kiiskista seuraavilla sähköposteilla samoinkuin syyttäjä Juhani MäkeäFrom: Erkki Aho
Sent: Thursday, August 25, 2016 11:24 AM
Subject: Re: informaatiopyyntö

Hei,

pyydän tietoa milloin alkaa rikostutkinta ko. asiassa. Minä tarvitsen sellaisen poliisitutkinnan, jolla voin hakea tuomionpurkuja korkeimmasta oikeudesta sekä vahingonkorvauksia valtionkonttorilta.
Minä haluan, että kuulustelut suoritetaan mahdollisimman pian koska asioita vitkuteltu jo yli 21 vuotta. Tärkein todistusaineisto asiassa on jo Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.

Minä otan tietokoneeni mukaan kuulusteluun sekä monistuslaitteen jotta voidaan tulostaa tarvittavat asiakirjat.
Laajempaa tutkimusta varten minulla 17 banaanilaatikollista todistusaineistoa Raution Uutelassa Löttäläntie 28 as 14:ssa. Lisäksi on kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X

Oman käsitykseni mukaan korkeinta oikeutta varten tarvitsen poliisitutkinnan
1.entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on tunnustanut jättäneensä tekemättä valituksen Vaasan hovioikeuteen
2 varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa
3. syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys
4. poliisi Raimo Ollilan virkavelvollisuuden laiminlyönti
5. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän törkeä petos ja muut rikokset
Poliisien osalta rikostutkinnan johtajaksi on valtakunnansyyttäjävirasto määrännyt Lapin syyttäjäviraston syyttäjän Juhani Mäen.
Pyydän ilmoittamaan milloin voin tulla kuulusteluun. Minulla on maanantaina Kalajoen valtuustonkokous ja tiistaina on syöpähoitooni liittyvä pistoshoito Kalajoen terveyskeskuksessa klo 14. Olen valmis tulemaan kuulusteluun 31.8.2016 lähtien. Toivon, että saan tarvittavat asiakirjat mahdollisimman nopeasti korkeimman oikeuden käsittelyyn, koska tarvitsen viranomaisen päätöksen asiassa. En ole saanut apua Ylivieskan oikeusaputoimistosta enkä Suomen Asianajajaliitosta. En myöskään ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko oikeustaisteluni 21 vuoden aikana. Siksi nyt on toimittava lain mukaisesti ja nopeasti.

Terv. Erkki Aho, Kalajoen kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, August 27, 2016 9:57 AM

Tässä videolla selostettu asioita ( videoinnin jälkeen löytynyt tarkempia todistusaineistoja, jotka on kirjallisena Ylivieskan käräjäoikeudessa, koska käräjäoikeus ei suostunut palauttamaan minulle niitä)

Hätähuuto Suomesta

 SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

 Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme


Ahojahti

Kalajoella 27.08.2016
Erkki Aho

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, August 23, 2016 11:42 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Tervehdys!

Haluan tietää miten rikostutkinta etenee, kun kysymys on valtiopetoksen tutkinnasta, johon myös nämä asiat liittyvät

Valitettavasti minulle on jäänyt sellainen kuva, että suojelupoliisi ei uskalla tutkia valtiopetosta.

Kalajoella 23.08.2016

Erkki Aho

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 11:11 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 10:07 AM
Subject: Rikosilmoitus valtiopetoksesta


Rikosilmoitus valtiopetoksesta
Pyydän suojelupoliisia tutkimaan onko Suomen valtionjohto syyllistynyt valtiopetokseen, koska minä eikä moni mukaan ole voinut saada oikeutta Suomessa. Pyydän aloittamaan valtiopetoksen tutkinnan ulosottoviranomaisten toiminnasta ja tämän linkin antamista tiedoista.

Tärkeä todistusaineisto asioissa on blogini oikeustoimi ja poliisi.fi

ja
pankkikriisi blogini

sekä
Nettikirjani

Toimitan lisää todistusaineisto rikostutkinnan käynnistyessä ja annan asiassa loppulausunnon. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta. Pyydän pitämään minut ajan tasalla rikostutkinnoista.

Kalajoella 03.06.2016
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948

sunnuntai 31. heinäkuuta 2016

Vastaus kihlakunnanvouti Pekka KemppaiselleVastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, July 31, 2016 8:12 PM
Subject: Vastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle


Vastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle

Kiitän päätöksestänne 5079/6610/16P 27.07.2016. Mielestäni ulosotto on keskeytettävä ja minulle on toimitettava maksutta kaikki tarvitsemani tiedot ulosottoa koskien. Tähän mennessä rikollisesti aikaansaatuja ulosottoja korkoineen on tehty arvioni mukaan noin 430 000 euroa.
Olen pyrkinyt saamaan oikeutta jo yli 21 vuoden ajan saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Yhteiskunta ei ole voinut täyttää Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen takaamia laillisia oikeuksia ja perusturvaa. Ei ole uskottavaa, että poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos ei tunne lakia. Ei ole uskottavaa, että he eivät tiedä, että

  1. väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta
  2. kaupanvahvistaja ei voi toimia syyttäjänä asioissa joissa hän on ollut kaupanvahvistajana syyttäjistä annetun lain perusteella. Syyttäjä Heiskari on siis toiminut vastoin lakia ja kun toiminta on ollut tietoista, niin se täyttää rikoksen tunnusmerkistön.
  3. kaupanvahvistajan tulee olla paikalla kun kaupat vahvistetaan. Nyt tuleva syyttäjä on ollut kaupanvahvistajana ja kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei hän ole nähnyt kaupapanvahvistajaa ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu
  4. kysymyksessä on törkeä petos kun kaupanteossa salataan 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja keskeneräinen tilauskanta ilmoitetaan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todelisuudessa oli
  5. kaupanpurku on aina lopullinen ja peruuttamaton asia. Kun kaupat purettiin niin takaukset raukesivat. Pääsopimus purettaessa liitännäisetkään eivät voi jäädä voimaan.
  6. Kun kaupat oli purettu niin takaukset olivat rauenneet ja siitä syystä konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Konkurssi oli siis laiton.
  7. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta hän on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman vaadittavia valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea.
  8. Velkojain kokouksessa todistin käräjätuomarin, syyttäjä Sulo Heiskarin ja asianajaja Asko Keräsen läsnä ollessa, että konkurssi on laiton, koska konkurssi on haettu väärillä tiedoilla. Tilaisuuden jälkeen asianajaja Asko Keränen pyysi minua toimittamaan valtakirjat jotta voidaan tehdä valitus asiasta Vaasan Hovioikeuteen. Asianajaja Asko Keränen jätti kuitenkin valituksen tekemättä. Hän tunnustaa asian kirjallisessa lausunnossaan. Tämän rikoksen päälle on rakennettu runsaasti vääriä oikeuden päätöksiä, joiden perusteella on aiheutettu minulle valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä.
  9. Poliisi Raimo Ollila on toiminut lähes kaikissa asioissa tutkinnanjohtajana ja jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Syyttäjät ovat toimineet vastoin syyttäjistä annettua lakia ja käyttäneet törkeästi virka-asemaansa väärin. Poliisit ovat laiminlyöneet virkavelvollisuutensa ja käyttäneet törkeästi virka-asemaansa väärin. Myöskään laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos ei ole toiminut lain mukaisesti. Myös kansanedustajat ovat toimineet lainvastaisesti kun ovat hyväksyneet laillisuusvalvojien toiminnan. Ministerit ovat toimineet lain vastaisesti ja ministerivalansa vastaisesti kun ovat antaneet jatkua rikollisen toiminnan. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.
Tässä vain osa rikoksista. Ei ole uskottavaa, että poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvojat ja oikeusistuimet Suomessa eivät voi havaita näitä rikoksia vaikka asioita on käsitelty yli 21 vuoden ajan. Mielestäni kysymys on tietoisesta rikollisuudesta.
Oulun läänin poliisijohtaja ja nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, että kaikki rikokset on jätetty tutkimatta ja minulle on aiheutettu 4 konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton tuomio sekä useita kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan rikosten avulla.

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho
Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595
Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske toimi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden tekjöiden suojelijana
Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus
Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla:
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi
 Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on toiminut rikoksiin syyllistyneiden suojelijana ja estänyt oikeuden toteutumisen
Syyttäjävirasto ei ole nostanut asioissa syytteitä
Laillisuusvalvonta ei ole löytänyt asioista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan
Oikeuslaitos on tehnyt mielestäni tietoisesti vääriä päätöksiä
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen

Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri
Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.
S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70
Minun oikeuskäsitykseni mukaan asia johtuu valtiopetoksesta.

PR-talojen konkurssivyyhti

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa on valmiina kiistaton todistusaineisto asiassa, mutta käräjäoikeus kieltäytyy palauttamasta sitä minulle. Käräjäoikeus jätti asian käsittelemättä perustuslain vastaisesti. Mielestäni kysymys on täysin rikollisesta toiminnasta.
Tämän rikollisuuden paljastamiseksi olen tehnyt rikosilmoituksen itsestäni, koska olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajooki-näyttelyn, jonka verottaja on nyt vahvistanut omaisuudeksi.

Kalajoki-näyttely

Minulla ei ole ainoastaan oikeus vaan yhteiskunnallisena päättäjänä myös velvollisuus todistaa poliisin, syyttäjän, laillisuusvalvojan ja oikeuslaitoksen rikollinen toiminta, jonka jatkeena näyttää toimivan ulosottovirasto.
Valtakunnansyyttäjävirasto on siirtänyt nyt asian tietyn syyttäjän hoidettavaksi. Katson, että ulosottovirasto toimii rikollisesti, jos se edelleen perii minulta ulosotossa tietoisen rikollisesti aikaansaatujen päätösten perusteella eläkkeestäni varoja. Siksi pyydän ulosottovirastoa vielä kerran keskeyttämään ulosottoni ja toimittamaan minulle veloituksetta tarvitsemani tiedot vahingonkorvauksien laskemiseksi. Tarvitsen tiedot Valtiokonttorille tehtävää vahingonkorvauslaskelmaa varten. Siirrän ulosottoa koskevan asian syyttäjän hoidettavaksi, jos ulosotto vielä perii minulta varoja eläkkeestäni.

Kalajoella 31.07.2016
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948